ترجمه تخصصی مقالات isi رشته فناوری اطلاعات<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-36e75e07a042b' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6046' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه تخصصی مطالب رشته فناوری اطلاعات it پذیرفته می شود. ترجمه مقالات isi رشته مهندسی کامپیوتر پذیرفته می شود.

ترجمه تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-05ef1e067634a' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4805' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه ی انواع متون ، کتب و مقالات از انگلیسی به فارسی و بالعکس ، تدریس خصوصی از مبتدی تا حرفه ای ، تسلط تقریبی به کامپیوتر و نرم افزار ورد ، سابقه ی ترجمه ی متون حقوقی ، روان شناسی ، اقتصادی ، سیاسی ، متون زبان شناسی ، مقالات دانشگاهی ، …

انجام ترجمه تخصصی متون رشته کامپیوتر<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0a3680e4563c0' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='3836' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

اینجانب با بیش از 20 سال سابقه در رشته کامپیوتر (ورودی 1376 رشته مهندسی کامپیوتر) به عنوان مترجم متون تخصصی کامپیوتر فعالیت نموده و به کار ترجمه مقالات ISI رشته کامپیوتر مشغول می باشم.