خدمات ویژه<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a0419ef246375' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6312' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

اینجانب آماده خدمات رسانی در ترجمه های متون عمومی، روانشناسی ،علوم انسانی، به ویژه متون بازرگانی که ذهن بسیار از کارکنان شرکت های بازرگانی برای تکمیل پروژه هایشان درگیر کرده است می‌باشم شماره تماس اینجانب۰۹۱۰۹۱۳۵۰۰۳      

ترجمه نامه ،ایمیل<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-09134ea0657ff' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6250' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

دیگر نگران ترجمه ایمیل ها و متون های بازرگانی خود نباشید و میتوانید این نوع متون ها و سایر متون خودرا به اینجانب که دارای سابقه ترجمه در انواع متون و ایمیل های بازرگانی، علوم انسانی، جامع شناسی ،گردشگری می‌باشم بسپارید

ترجمه متون تخصصی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e0da059546189' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='6036' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

اینجانب با توانایی ترجمه کلیه متون عمومی به خصوص متون بازرگانی، گردشگری ،بروشور های تبلیغاتی، اخبارهای عمومی،فرهنگی، مقالات در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی،علوم انسانی  را  در خدمت متقاضیان محترم میباشم  

خدمات رسانی با کیفیت در زمینه ترجمه انواع متون<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3016981e5042a' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4836' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

اینجانب با سابقه ترجمه در حوزه انواع متون گردشگری، عمومی ، مقالات در حوزه جامعه شناسی ، روانشناسی، اخبارهایی در حوزه فرهنگ و سلامت ، بروشورها، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشم

ترجمه انواع متون عمومی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2e516e4a98901' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4121' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

اینجانب دارای کارشناسی مطالعات خانواده از دانشگاه الزهرا، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دارای مدرکTTC, مسلط به ترجمه در امور گردشگری، عمومی، علوم انسانی، جامعه شناسی