انجام ترجمه متون تخصصی رشته مهندسی متالورژی و مواد<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ea6130ea4b668' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4896' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه انواع متون، مقالات و کتب مرتبط با رشته‌های مهندسی به ویژه رشته مهندسی متالورژی و مواد از زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت. دارای پنج سال سابقه ترجمه در زمینه‌های مختلف عمومی، مهندسی و علوم پایه.

ترجمه تخصصی رشته مهندسی متالوژی و مواد<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-632ac91468fe0' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4900' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

انجام کلیه متون، کتب و مقالات رشته‌‌های مهندسی به ویژه رشته مهندسی متالورژی و مواد از انگلیسی به فارسی و بالعکس در کمترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت. دارای پنج سال سابقه ترجمه متون رشته‌های مختلف مهندسی و علوم پایه.