ترجمه انواع ویدیوها و صوت ها<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ea3be865480a1' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5257' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه انواع ویدیوهای فضای مجازی و غیره اعم از یوتیوب، اینستاگرام ، تلگرام و … با بهترین کیفیت

مترجم تخصصی مقالات و کتاب ها در حوزه ماساژ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ee6f8064136a3' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4520' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

بنده خودم در زمینه ماساژ فعالیت دارم و یک کتاب نوشتم ترجمه در این زمینه به صورت تخصصی انجام میشه

مترجم تخصصی رشته فیزیک<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-546de180337ea' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='4517' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

بنده دارای دارای کارشناسی فیزیک محض گرایش حالت جامد هستم ترجمه متون شما به صورت دقیق و تخصصی در این رشته در اسرع وقت