ترجمه تخصصی رشته مهندسی عمران<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d8411e35a01b6' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5860' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه زنجان کارشناسی ارشد مهندسی سازه از دانشگاه زنجان ترجمه بیش از 100 مقاله در زمینه مهندسی عمران ترجمه متون تخصصی در کم‏ ترین زمان و با بیش ترین کیفیت و دقت دارای مدرک advanced زبان انگلیسی