ترجمه فيلم ،سمينار، مستند و فايل های صوتی از انگليسی به فارسی و تولید زیرنویس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.