ترجمه تخصصی مقاله ها و متون مرتبط با رشته های زیست شناسی،گیاهپزشکی و ژنتیک توسط گروه خدمات ترجمه آوا

کلمات کلیدی:

جهت سفارش پاورپوینت کلیک کنید.

نمونه ترجمه مقاله میکروبیولوژی:

کودهای زیستی چه هستند و اثر آنها بر روی کشاورزی چیست؟

اصطلاح کودهای زیستی می تواند به طور کلی اشاره داشته باشد به یک ترکیب از سلول های زنده یا در حال کمون نژادهای مؤثر در تثبیت نیتروژن یا میکروارگانیسم های حل کننده فسفات که برای مواد زیر استفاده می شوند: برای بذرها، خاک یا نواحی کامپوزیت به منظور افزایش تعداد این میکروارگانیسم ها و سرعت بخشیدن آن دسته از فعالیتهای میکروبی که در دسترس بودن مواد غذایی ای را که به راحتی توسط گیاه جذب می شوند، تکمیل می کند.

توجه جهانی به فرایند تثبیت نیتروژن برای تولید محصولات گیاهی نشان می دهد که تثبیت بیولوژیکی نیتروژن یک موضوع بسیار مهم و غالب است و تقریبا 175 میلیون تن نیتروژن هر سال به صورت بیولوژیکی تثبیت می شود بروکل و بوتوملی(1995) به این نتیجه رسیدند که تثبیت N2توسط لگوم ها یک عامل مؤثر اکولوژیکی برای تقویت گیاهان می باشد. تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در موارد زیر مشارکت دارد: در تولید باروری گیاه چه به صورت مستقیم وقتی که نیتروژن تثبیت شده در دانه و یا سایر قسمت های مغزی برای انسان و یا مصرف حیوانات، تجمع یابد و چه به صورت غیر مستقیم با افزایش باروری خاک از طریق افزودن نیتروژن به خاک. گیاهان تجاری لگوم، توسط نژادهای مؤثر ریزوبیوم به همراه مواد حامل خاص، تلقیح می شوند. طبیعت و کیفیت مواد حامل، اغلب عملکرد تلقیح را تعیین می کنند. اصطلاح “تلقیح لگوم” به معنی کاربرد سلول های ریزوبیومی خاص بر روی دانه یا به صورت مستقیم بر روی نشاء گیاه به منظور رشد مناسب گیاه، می باشد. فرمولاسیون ها و روش های بسیاری برای کاربرد تجاری این روش گزارش شده اند

همچنین شما می توانید خدمات سفارش انجام پروژه های پکت تریسر و خدمات سفارش پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام پایان نامه و خدمات سفارش پاورپوینت و خدمات سفارش تایپ و خدمات فروش پسته و خدمات تایپ آنلاین و خدمات سفارش ترجمه و خدمات انجام پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام SPSS و خدمات برنامه نویسی اندروید و خدمات powerpoint services را از ما درخواست نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *