سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : یلدا سرابیان

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

یلدا سرابیان

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی ارشد حقوق

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه یلدا سرابیان

متون تخصصی حقوق، اسناد تجاری، عوم قرآنی، فقه ، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه عمومی
معلم زبان در موسسات به مدت 3 سال، سابقه ترجمه متون تخصصی به مدت 1 سال