سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : یاسمن جمشیدی

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

یاسمن جمشیدی

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی مدیریت

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه یاسمن جمشیدی

ترجمه انگلیسی به فارسی