سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : هلینا خرسند

امتیاز مترجم :

عکس پرسنلی : 

مترجم انگلیسی به فارسی هلینا خرسند

نام و نام خانوادگی : 

هلینا خرسند

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

تخصصها : 

مترجم تخصصی فارسی به انگلیسی

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه هلینا خرسند

Chronological C.V

Personal Profile:
– A graduated translator with excellent knowledge of translation و teaching, I am able teach both teenagers و adults from the elementary to TOEFL level.
– I have access to internet with no problem.
– I have excellent knowledge of computer و typing.

Education و Qualifications:
I got my English TOEFL from Iran Language Institute.
I am graduated Student of MSc in Islamic Azad University, Science و Research Branch, Tehran, in Biotechnology و Pharmacy

Work Experience:
– I have been translator of Persian to English articles by more than 12 years’ experience to publish them in ISI و other valid international Journals.
– I worked as an English teacher in Parsian Institute in 2011-2013
– I taught English in Najarian Public Library in 2011-2013
– I taught English in Dibagaran Technical Complex for 2 years.
– Content developer in Food industries, stوards, sustainability

12 سال ساقه ترجمه تخصصی دارم. مترجم فارسی به انگلیسی هستم و در رشته های روانشناسی- حسابداری- علوم تربیتی- علوم اجتماعی- مدیریت – مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی و بیوتکنولوژی ترجمه میکنم

کارشناس مهندسی شیمی- طراحی فرآیند های صنایع نفت و کارشناس ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی هستم .