سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : منا فریدونی

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

منا فریدونی

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی مترجمی عمومی

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه متون مهندسی – انسانی – عمومی – ترجمه فیلم و کتاب و فایل صوتی زیرنویس

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه منا فریدونی

متون مهندسی- تجربی- انسانی (مدیریت ها -صنایع و عمومی)+متون مطبوعاتی -ترجمه زیرنویس ه
ترجمه وبسایت -کتاب و مقالات مختلف در زمینه های گفته شده. در بخش فارسی به انگلیسی در حوزه مطبوعات – متون عمومی مایل به همکاری هستم. ضمن اینکه خودم سایت ترجمه +مجموعهای از مترجمین را دارم.