سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : مریم شجاع

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

مریم شجاع

مدرک تحصیلی : 

تجربی

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

 

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه آتنا مریم شجاع

ترجمه متون کتب درسی مانند 1100و 504
ترجمه داستان ها در سطح متوسط و نیمه پیشرفته