سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : فریبا یزدیان حسین پور

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

فریبا یزدیان حسین پور

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی علوم ارتباطات

تخصصها : 

مترجم متون عمومی

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه فریبا یزدیان حسین پور

مترجم متون عمومی
متون تخصصی در زمینه های علوم ارتباطات . جامعه شناختی. اقتصاد . سیاست . فرهنگ. فناوری