سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : فریال افتخاری مقدم

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

فریال افتخاری مقدم

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

تخصصها : 

ترجمه متون عمومی

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه فریال افتخاری مقدم

سه سال سابقه تدریس زبان انگلیسی
ترجمه متون عمومی

 


Education:
– English Language Translation, 20 Jen 2017- 20 Jen 2021
– University of Azad Islamic

Work Experiences:
Techer
• Shookeh, Institute: 23 Oct. 2017- 20 Feb. 2018
• SER Institute: 20 Apr. 2018- 20 Feb. 2020
• Pardistan Institute: 3 Apr. 2020- 5 Sep. 2020

Certificates:
Teaching Technic course (T.T.C), Sep. 2017

Skills:
– Microsoft Office Software (Word)
– Microsoft Office Software (PowerPoint)