سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : فروغ فیاض

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

فروغ فیاض

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگیسی

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه فروغ فیاض

فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
مشغول در دفتر ترجمه رسمی دورکار
10 سال سابقه

ترجمه فرم ها و نواع مدارک و اسناد و وکالتنامه ها و قراردادها
متون علمی و حقوقی و پزشکی و کامپیوتر و ورزشی و نکنولوژی و مدیریت و بازاریابی

8 سال ترجمه مدارک در حوزه های ذکر شده در دفتر ترجمه رسمی
متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی