سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : فرزانه رضائی

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

فرزانه رضائی

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه فرزانه رضائی

6 سال سابقه کار در دارالترجمه رسمی
دارای مهارت در زمینه ترجمه اسناد رسمی و قرارداد و متون حقوقی بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی