سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : فرح فرقانی

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

فرح فرقانی

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه فرح فرقانی

فناوران طنین رجا-مترجم مکاتبات و قراردادها
شبکه علمی غرب آسیا-مترجم -بومی سازی وب سایت
دارالترجمه رسمی آبان-فرم زنی اسناد رسمی
درالترجمه رسمی سروش-متون تخصصی
دارالترجمه واژه-ترجمه متون علوم انسانی