سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : شهلا پیراسته

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

نام و نام خانوادگی : 

شهلا پیراسته

مدرک تحصیلی : 

مترجمی زبان انگلیسی

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

 

 

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه شهلا پیراسته

مترجم در دفتر ترجمه فخر ونک
مترجم در انتشارات روشنی
مترجم مدارک بازرگانی مربوط به واردات و ثبت داروها در شرکت های دارویی
مترجم غیرحضوری