سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : زهرا رسا

[yasr_overall_rating]

عکس پرسنلی : 

مترجم انگلیسی به فارسی زهرا رسا

نام و نام خانوادگی : 

زهرا رسا

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی ارشد کامپیوتر

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه کتاب سیستم عامل سیلورشاتز

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه زهرا رسا

ترجمه متون تخصصی انگلیسی ب فارسی و برعکس .ترجمه کتاب سیستم عامل سیلورشاتز