ترجمه تخصصی کتاب<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-29e84014dc67a' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5479' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

سابقه همکاری با انتشارات نادریان و نسل روشن و ترجمه دو کتاب رمان انگلیسی به فارسی ترجمه  انواع کتاب های داستان و رمان با موضوعات مختلف ترجمه کتاب کودک و نوجوان