ترجمه تخصصی 1<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-61d9460606e5c' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='1929' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ترجمه تخصصی,ترجمه تخصصی فوری,ترجمه تخصصی فوری در بابل

آیا می دانستید که مترجم مقاله ISI بایستی علاوه تسلط بر زبان انگلیسی به اصول نگارش مقالات علمی نیز مسلط باشد؟ چنانچه  می خواهید مقاله خود را در جورنالهای معتبر انگلیسی زبان انتشار دهید لازم است قبلا آن را بدست گروهی متخصص در ویرایش Native و نگارش ساینتیفیک قرار دهید که علاوه بر تخصص درنگارش […]