سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی توسط مترجم : مهسا معماری

امتیاز مترجم :

عکس پرسنلی : 

مترجم انگلیسی به فارسی مهسا معماری

نام و نام خانوادگی : 

مهسا معماری

مدرک تحصیلی : 

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

تخصصها : 

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه تخصصی متون ادبی ، مدیریت ، اقتصاد ، علوم اجتماعی

تلفن تماس : 

واتساپ : 

جهت تضمین تحویل کار و اطمینان از کیفیت ترجمه، از سیستم پرداخت امن موسسه استفاده نمایید.

شماره کارت پرداخت امن :

5041721040013535 به نام یاسر کرباسی

رزومه مهسا معماری

کارشناسی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه تهران – 1390 -1387
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه تهران- 1395-1392

تجربه کاری:
1386-1387 – تدریس زبان انگلیسی – موسسه زبان میثاق
1387-1388 – تدریس زبان انگلیسی – موسسه زبان نور
1388-1393 – تدریس زبان انگلیسی – موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
1393-1400 – ترجمه مقالات انگلیسی – ترجمه فارسی به انگلیسی
(متون ادبی- متون مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی)